جزئیات برنامه

اهدای خون


تاریخ برگزاری
ماهی یکبار پنجشنبه‌ها
هزینه
00
تاریخ شروع ثبت نام
دوشنبه, 18 آذر 98
تاریخ پایان ثبت نام
چهارشنبه, 28 اسفند 98
ظرفیت
297
توضیحات
طرح ملی قرار مهربانی اهدای خون به بیماران نیازمند شرایط اهدا : عدم سابقه بیماری خاص حداقل وزن ۶۰ کیلوگرم
فرم ثبت نام
انصراف