برگزاری مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام دانشگاه

چهارشنبه, 03 مهر 98


بسیج کارمندی دانشگاه رازی مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام را امروز چهارشنبه ۹۸,۷.۳  بعد از اقامه نماز ظهر و عصر برگزار می نماید.

بی شک حضور دانشگاهیان گرانقدر موجب ارج نهادن به مقام شامخ شهدا خواهد بود.