اطلاعیۀ ثبت نام کاندیداهای انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیتۀ ­ناظر بر­ نشریات دانشگاه

ﺳﻪشنبه, 14 آبان 98


برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیتۀ ­ناظر بر­ نشریات دانشگاه

زمان برگزاری انتخابات: ۹۸/۹/۱۷  ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰۱ 

شرایط کاندیداها­:

 طبق مادۀ ۷ شیوه­نامۀ برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی شرایط کاندیداتوری در انتخابات کمیتۀ ناظر دانشگاه به­شرح ذیل است:

۱­- کاندیدا­ مدیر مسئول نشریه فعال باشد.

۲­- کاندیدا واحد درسی یا پایان­ نامه یا رساله داشته باشد و حداقل ۲ نیم­سال تحصیلی از سنوات مجاز تحصیلی وی (بدون احتساب نیم­سال جاری) باقی مانده باشد­. (به تبصره­ های ۱­و­۲  این ماده نیز توجه شود.)

زمان و مکان ثبت­نام:

ثبت نام از تاریخ ۹۸/۸/۲۵ الی ۹۸/۸/۲۹ در محل دانشکدۀ ­معماری­، طبقۀ دوم­، اتاق کارشناس نشریات (آقای پورمحمدی) انجام می­شود.

مدارکی که کاندیداها باید هنگام ثبت نام ارائه دهند:

 بنا بر مادۀ ۸­ شیوه­نامۀ برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی، کاندیداها می ­بایست درهنگام ثبت نام رونوشت مدارک ذیل را به پیوست فرم ثبت ­نام در انتخابات تحویل دهند:

۱­- کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل در نیم­سال جاری درخصوص دانشجویان و یا کارت پرسنلی و یا عضویت هیات علمی درخصوص کارکنان واعضاء هیات علمی

۲­- پروانۀ انتشار نشریه

۳­- یک نسخه از شماره­های نشریه که در یک­سال گذشته منتشر شده باشد­.(به تبصره­ های ۱ و ۲ این ماده توجه شود)