ثبت نام جهت کاندید شدن برای انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه

دوشنبه, 06 آبان 98


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه جهت حضور در کمیته ناظر بر نشریات، آن دسته از صاحبان امتیاز، مدیران مسئول، سردبیران و فعالان نشریات دانشجویی که تمایل به حضور در کمیته اجرایی و یا هیأت نظارت بر انتخابات را دارند از تاریخ سه شنبه ۹۸/۷/۳۰ الی شنبه ۹۸/۸/۱۱ جهت ثبت نام، در ساعات اداری به کارشناس نشریات معاونت فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.