اهدای هدیه فرهنگی به نودانشجویان مقطع کارشناسی

دوشنبه, 06 آبان 98


معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی ضمن خوش آمدگویی به نودانشجویان و آرزوی موفقیت و بهروزی در عرصه های علمی و فرهنگی کشور، به دانشجویان نوورود مقطع کارشناسی، حافظة همراه (فلش مموری) اهدا می نماید.

دانشجویان عزیز می توانند از تاریخ ۹۸/۷/۲۹ لغایت ۹۸/۸/۱۴ به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه واقع در دانشکدة معماری، طبقه دوّم، اتاق ۳۰۱، آقای جلالی با ارئة کارت دانشجویی مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است که حافظة همراه نودانشجویان دانشکده های علوم اجتماعی، کشاورزی، دامپزشکی، مدیریت و حسابداری جوانرود و کشاورزی سنقر در همان دانشکده ها توزیع می گردد.