معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی، دانشجویان خوابگاهی را جهت اکران فیلم «ماجرای نیمروز، ردّ خون» به سینما فرهنگ اعزام می نماید.

از دانشجویان علاقمند تقاضا می شود جهت ثبت نام به رابطان فرهنگی خوابگاه های دانشجویی و یا معاونت فرهنگی دانشگاه واقع در دانشکده معماری طبقه دوم، اتاق ۳۰۳، خانم جعفری مراجعه نمایند.

زمان اکران: 

دانشجویان دختر: سه شنبه ۹۸/۷/۳۰  ساعت ۱۹:۰۰

دانشجویان پسر: چهارشنبه ۹۸/۸/۱ ساعت ۱۹:۰۰

مکان حرکت: درب خوابگاه های دانشجویی

بهای بلیط: ۴۰۰۰ تومان