لیست نهایی نامزدهای انتخابات شورای مرکزی کانون گردشگری و ایرانشناسی

دوشنبه, 26 آبان 99


لیست نهایی نامزدهای انتخابات شورای مرکزی کانون گردشگری و ایرانشناسی به شرح ذیل می باشد. لازم به ذکر است که تاریخ انتخابات و رأی گیری ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۹ الی ۱۳ می‌باشد.
 
 • سینا ابراهیمی
 • شیرین آزادپور
 • شیوا جافی
 • میلاد حسینی تبار
 • مریم خزائی
 • حدیث دوستی
 • حیدر راستی طلب
 • نیلوفر سورنی
 • فرشته عزیزی
 • هانیه فتاحیان
 • حدیث کرمی
 • سعید کرمی
 • ساحل مقصودی
 • نوین مهروی
 • سینا نقدی نیا
 • امید نوروزی
 • فاطمه نوری