به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جلسه مجدد مجمع عمومی کانون گردشگری و ایران شناسی طبق تبصره یک  ماده چهار آیین نامه امشب در ساعت ۱۷ الی ۱۸ در لینک https://www.skyroom.online/ch/razi۱۳۹۹/magmae-omoomi برگزار می گردد. این جلسه با حضور هر تعداد اعضا رسمی خواهد بود.