کارگاه آموزشی برخط «عکاسی خبری» به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی روز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ساعت ۱۴ الی ۱۶ برگزار می گردد.

 

مدرس: عبداله مرادی

مدیر مجموعۀ رسانه ای ملیکان و عکاس خبری

 

مکان سامانۀ LMS:

vc5.razi.ac.ir/rfp1i16604fj