لیست اولیۀ انتخابات شورای مرکزی کانون هنرهای تجسمی

چهارشنبه, 07 آبان 99


لیست اولیۀ انتخابات شورای مرکزی کانون هنرهای تجسمی: 

 

اسامی شورای مرکزی:

  • زهرا چروریشی
  • هانیه غلامی
  • زهرا رشیدی
  • سیناز نیازی
  • فهیم خانی 

 

اسامی افراد علی البدل:

  • محمدحسین شکری
  • فاطمه مرادی