لیست اولیۀ انتخابات شورای مرکزی کانون فیلم و عکس

ﺳﻪشنبه, 06 آبان 99


لیست اولیۀ انتخابات شورای مرکزی کانون فیلم و عکس :
 

  • خاطره صیدمحمدی
  • زهره رضایی
  • شبنم مرادی
  • پریا ویسی
  • مریم مرادی