لیست نهایی نامزدهای حائز صلاحیت انتخابات شورای مرکزی کانون مطالعات فرهنگی :

 
  • اسما اختری
  • مریم الهیاری
  • فاطمه السادات حسینی
  • شاهد کرم بسی
  • لیلی کیانی