لیست نهایی نامزدهای حائز صلاحیت انتخابات شورای مرکزی کانون هنرهای تجسمی

چهارشنبه, 30 مهر 99


لیست نهایی نامزدهای حائز صلاحیت انتخابات شورای مرکزی کانون هنرهای تجسمی :

 
  • زهرا چروریشی
  • فهیم خانی
  • محمدمهدی خسروی
  • میثم خسروی
  • زهرا رشیدی
  • محمدحسین شکری
  • هانیه غلامی
  • فاطمه مرادی
  • عرفان نجفی
  • سیناز نیازی