لیست نهایی نامزدهای حائز صلاحیت انتخابات شورای مرکزی کانون فیلم و عکس

چهارشنبه, 30 مهر 99


لیست نهایی نامزدهای حائز صلاحیت انتخابات شورای مرکزی کانون فیلم و عکس :
 

  • زهره رضایی
  • خاطره صیدمحمدی
  • شبنم مرادی
  • مریم مرادی
  • پریا ویسی