لیست اولیه نامزدهای حائز صلاحیت انتخابات شورای مرکزی کانون مطالعات فرهنگی :


اسما اختری
مریم الهیاری
فاطمه السادات حسینی
شاهد کرم بسی
لیلی کیانی


نامزدهایی که صلاحیت آنها تایید نشده میتوانند اعتراض خود را از طریق پیام رسان واتساپ به شماره ۰۹۳۵۵۸۸۹۰۰۲ ارسال نمایند