لیست اولیه نامزدهای حائز صلاحیت انتخابات شورای مرکزی کانون هنرهای تجسمی

یکشنبه, 27 مهر 99


لیست اولیه نامزدهای حائز صلاحیت انتخابات شورای مرکزی کانون هنرهای تجسمی :

زهرا چروریشی
فهیم خانی
زهرا رشیدی
محمدحسین شکری
هانیه غلامی
فاطمه مرادی
سیناز نیازی


نامزدهایی که صلاحیت آنها تایید نشده میتوانند اعتراض خود را از طریق پیام رسان واتساپ به شماره ۰۹۳۵۵۸۸۹۰۰۲ ارسال نمایند
 
لیست اولیه نامزدهای حائز صلاحیت انتخابات شورای مرکزی کانون هنرهای تجسمی :

زهرا چروریشی
فهیم خانی
زهرا رشیدی
محمدحسین شکری
هانیه غلامی
فاطمه مرادی
سیناز نیازی


نامزدهایی که صلاحیت آنها تایید نشده میتوانند اعتراض خود را از طریق پیام رسان واتساپ به شماره ۰۹۳۵۵۸۸۹۰۰۲ ارسال نمایند