لیست اولیه نامزدهای حائز صلاحیت انتخابات شورای مرکزی کانون فیلم و عکس

یکشنبه, 27 مهر 99


لیست اولیه نامزدهای حائز صلاحیت انتخابات شورای مرکزی کانون فیلم و عکس :

زهره رضایی
خاطره صیدمحمدی
شبنم مرادی
مریم مرادی
پریا ویسی


نامزدهایی که صلاحیت آنها تایید نشده میتوانند اعتراض خود را از طریق پیام رسان واتساپ به شماره ۰۹۳۵۵۸۸۹۰۰۲ ارسال نمایند