با توجه به احراز هویت پیامکی در انتخابات کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه، توجه به نکات زیر الزامی است:

  • امکان دریافت پیامک تبلیغاتی برای شرکت کنندگان در انتخابات باید فعال باشد.
  • هر فرد در هر انتخابات تنها یک بار می تواند شرکت نماید.
     

 وبسایت رسمی اطلاع رسانی:
 https://b۲n.ir/K۹۹razi

 

 پشتیبانی و پاسخگویی آنلاین:

۰۹۳۵۵۸۸۹۰۰۲
 ۰۹۱۸۶۸۱۷۶۳۸