به اطلاع کلیه مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه رازی می رساند حسب ابلاغیه وزارت عتف، به یاری خدا و با مشارکت و مساعدت شما اصحاب رسانه ای دانشگاه، انتخابات را به صورت الکترونیکی در تاریخ ۱۲/ 08/ ۹۹ برگزار و تجربه خواهیم نمود. شرایط نامزدها و رای دهندگان در پوستر منتشره به آگاهی رسیده است.

 
تاریخ و زمان ثبت نام نامزدها و رای دهندگان:
از ساعت ۱ بامداد چهارشنبه ۹۹/۷/۲۳ لغایت ساعت ۲۴ سه شنبه ۹۹/۷/۲۹
محل ثبت نام: سامانه مدیریت نشریات دانشگاهی به آدرس apmsrt.ir
تاریخ و زمان برگزاری انتخابات:
۹۹/۰۸/۱۲ از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۴ 
محل برگزاری انتخابات: سامانه مدیریت نشریات دانشگاهی به آدرس apmsrt.ir