برگزاری کارگاه آموزشی برخط «نشریات دانشگاهی»

شنبه, 05 مهر 99


معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه رازی کارگاه آموزشی برخط «نشریات دانشگاهی» را در سامانه LMS برگزار می کند:

مدرس: دکتر سید امیرحسین بنی اشراف 
روزنامه نگار و دکترای علوم سیاسی

تاریخ: پنج شنبه و جمعه ۱۰ و ۱۱ مهر ۱۳۹۹

زمان: صبح و بعداز ظهر
ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ و ۱۵ تا ۱۸:۳۰ 
لینک های ورود به کارگاه:
پنج شنبه صبح ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰         http://vc۵.razi.ac.ir/r۵gtd۱wlmpl۹/
پنج شنبه بعداز ظهر ساعت ۱۵ تا ۱۸:۳۰       http://vc۵.razi.ac.ir/ra۶d۴۷cbbp۹k/
جمعه صبح ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰              http://vc۵.razi.ac.ir/rzopd۸۸p۱xan
جمعه بعداز ظهر ساعت ۱۵ تا ۱۸:۳۰            http://vc۵.razi.ac.ir/r۸۹۹u۵p۴۱۹pe/