معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی آیین نودانشجویان را در تاریخ های ۱۵ و ۲۲ مهر ماه سال جاری ویژه نودانشجویان مقطع کارشناسی برگزار می نماید.

ویژه برنامه دانشجویان دختر روز دوشنبه ۱۵ مهر ماه و ویژه برنامه دانشجویان پسر روز دوشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل تالار فرهنگ و ادب دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.