در هفتۀ گذشته نامه­ ای با امضای چند نفر از استادان محترم دانشگاه رازی جهت تأیید و ارسال به محضر مقام معظم رهبری(دامت برکاته) در دسترس استادان محترم دانشگاه قرار گرفت. 

لذا معاونت فرهنگی دانشگاه در ادامۀ جلسات هم­ افزایی معرفتی، به ­منظور بررسی ابعاد این تجربۀ همکاران محترم، جلسه ­ای در روز دوشنبه ۹۹/۴/۱۶ رأس ساعت ۱۰ صبح با عنوان «کنکاش در ابعاد نامۀ استادان دانشگاه رازی به مقام معظم رهبری(دامت برکاته)» برگزار می ­نماید.

از  اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه رازی دعوت می ­شود با شرکت در این جلسه با لینک http://vc۵.razi.ac.ir/rnst۱yxgp۹a۹/ و نوشتن نام و نام خانوادگی خود با الفبای انگلیسی، اسباب رونق جلسات گفتگوی دانشگاه را بیش ­از­پیش فراهم نمایید. 

لازم است ذکر شود که به­ منظور امکان مشارکت حداکثری استادان ارجمند و شنیدن نظرات اساتید ارجمند، از سخنران یا سخنرانان خاص اجتناب شده است.