مدرس: مهندس مهدی اسفندیاری

تاریخ: پنج شنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۹
زمان: ساعت ۱۸

جهت ثبت نام در وبینار مرکز تخصصی آپا دانشگاه رازی به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://evand.com/events/apawebinar۵