معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی نشست برخط «پیامدهای روانشناختی کرونا و محدودیت های اجتماعی ناشی از آن» از سلسله جلسات هم اندیشی استادان را با سخنرانی دکتر حبیب الله خزایی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار می نماید.

زمان: دوشنبه ۹۹/۴/۲ ساعت ۱۰ الی  ۱۲

جهت شرکت در نشست مذکور به نشانی زیر مراجعه فرمایید:
http://vc۵.razi.ac.ir/rerwe۲h۲xkas/