در راستای شناسایی، توانمندسازی و تجاری‌سازی ایده‌ های برگزیده ملی و تقدیر از دستاوردها و  فعالیت های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور، دومین جشنواره ملی ایده‌شو بهشتی به صورت مجازی در مرداد ماه سال جاری توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد. لذا از دانشجویان علاقه‌مند دعوت به عمل می‌آید تا با مطالعه دستورالعمل و مراجعه به سایت رسمی جشنواره به آدرس http://sasnews.sbu.ac.ir/ ضمن کسب اطلاعات بیش‌تر، در این جشنواره ثبت‌نام به عمل آورند.

 

دستورالعمل جشنواره ایده شو بهشتی

 

کتابچۀ راهنمای جشنواره ایده شو بهشتی