معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی از سلسله جلسات هم اندیشی استادان، نشست برخط  با موضوع «نظام بین المللپس از کرونا» را با سخنرانی دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، عضو هیات علمی دانشگاه علامۀ طباطبایی ویژۀ اعضای مح ترم هیات علمی دانشگاه رازی برگزار می نماید.


تاریخ: یکشنبه ۲۵ خردادماه ۱۳۹۹ 
زمان: ساعت ۱۰ الی ۱۲

جهت شرکت در نشست مذکور به نشانی زیر مراجعه فرمایید:

http://vc5.razi.ac.ir/ru3a3320bexq