دعوت به همکاری

دوشنبه, 05 خرداد 99


معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی از میان دانشجویان علاقمند در زمینۀ گردآوری و تدوین زندگینامه و وصیت نامه شهدای دانشجوی دانشگاه رازی دعوت به همکاری می نماید.

علاقمندان می توانند با مراجعه به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی واقع در دانشکده معماری، طبقه دوم همکاری خود را اعلام نموده و یا با شمارۀ ۳۴۳۴۳۴۱۳ _۰۸۳ تماس حاصل فرمایند.