برگزاری انتخابات مجازی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه رازی

یکشنبه, 04 خرداد 99


معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی  انتخابات انجمن های علمی دانشجویی سال ۱۳۹۹ را به صورت مجازی برگزار می کند.

دانشجویان می توانند به راحتی به سامانه جامع فرهنگی به آدرس: http://razi.polink.ir مراجعه کرده و برای عضویت در شورای مرکزی انجمن علمی رشته خود کاندید شوند.
توجه داشته باشید قبل از کاندید شدن باید در مجمع عمومی انجمن علمی دانشجویی رشتۀ خود عضو شوید.

با استفاده از این لینک نیز می توانید آخرین اخبار مربوط به انتخابات انجمن های علمی دانشجویی را پیگیری کنید: b2n.ir/sh99razi

در صورت بروز هرگونه مشکل به آیدی های زیر پیام دهید و یا با شماره تماس ۰۹۱۰۱۹۵۵۵۲۶ ارتباط برقرار کنید.
@farhangirazi
@farhangirazi2