فراخوان عضویت در باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی

شنبه, 30 فروردین 99


در حوزه های:

🔴 کانون دانش آموختگان 
🟠 انجمن های مسئله محور 
🟡  دیده بان آموزش عالی استان
⚪️ روابط عمومی و رسانه
🟢 کارگروه تولید محتوا
🔵 مرکز نوآوری و توسعه
🟣 واحد بین الملل
⚫️ کاروان دانش (ویژه مناطق محروم)

✅ باشگاه دانشجویان دانشگاه رازی
بزرگترین جامعه دانشجویی دانشگاه رازی