معاونت فرهنگی و اجنماعی دانشگاه رازی در نظر دارد از میان علاقمندان، خبرنگاران فرهنگی را در زمینه های: تهیه و تولید خبر فرهنگی و نیز تولید محتوا در فضای مجازی از طریق کاردانشجویی جذب نماید.

متقاضیان می توانند رزومه و نمونه کار خبری و تولید محتوای خود را جهت بررسی تا تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹ به ادمین کانال معاونت فرهنگی دانشگاه رازی در تلگرام به نشانی farhangirazi۱@ ارسال نمایند.