جشنواره نماهنگ و کلیپ «کروتا را شکست می دهیم»

فیلم و نماهنگ ۲ دقیقه ای

ویژه دانشجویان سراسر کشور

معلت ارسال آثار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

تکمیل فرم ثبت نام برای ارسال اثر الزامی است.

شماره تماس: ۱۶-۵۲۲۵۵۵۱۲-۰۷۱

برای دریافت شبوه نامه جشنواره اینجا کلیک نمایید.