دانشگاه صنعتی شریف یک کتابچه راهنما برای راه اندازی یک استارتاپ، با عنوان «شریف نوپا» که شامل مراحل شکل گیری ایده تشکیل تیم، عوامل موفقیت و شکست تیم، نحوه جذب سرمایه و ... بوده را آماده نموده است.

جهت دریافت کتابچه اینجا کلیک نمایید.