دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، به مناسبت فرارسیدن ایام البیض اعتکاف دانشجویی ویژه دانشجویان و دانشگاهیان استان را برگزار می نماید.

زمان اعتکاف: ۱۷ لغایت ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۸

مکان: 

مسجد امام خمینی(ره) دانشگاه رازی ویژه خواهران

مسجد امام صادق(ع) دانشگاه علوم پزشکی ویژه برادران

 

مهلت ثبت نام: ۱ لغایت ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۸ (اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نمایند.)

مکان ثبت نام: دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه ها