به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به برگزاری انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی دانشگاه جهت حضور در کمیته ناظر نشریات، آن دسته از صاحبان امتیاز، مدیران مسئول، سردبیران و فعالان نشریات که تمایل به حضور در کمیته اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات را دارند از تاریخ سه شنیه ۲۹ یهمن ماه تا شنبه ۱ اسفند ماه ۹۸ جهت ثبت نام، در ساعات اداری به کارشناس نشریات معاونت فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است در پایان زمان ذکر شده به هیچ وجه عنوان ثبت نام انجام نخواهد شد.