مراسم دسته عزاداری جامعه دانشگاهی به مناسبت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی

امروز سه شنبه ۱۷ دی ماه ۹۸ ساعت ١٠ صبح
 
 روبروی ساختمان مرکزی دانشگاه رازی