بدین وسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند جهت نام نویسی برای اعزام به مراسم تشییع سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در تهران به مکان زیر مراجعه و یا با شماره ۰۹۳۰۹۰۸۵۷۶۸ تماس حاصل نمایید.
 
دانشجویان آقا:  اتاق ۲۰۷ در بلوک ۱ خوابگاه شهیداشرفی اصفهانی(ره)
دانشجویان خانم:  اتاق بسیج واقع در محوطه بلوک ۳ خوابگاه کوثر 
 
 
زمان اعزام: یکشنبه ۱۵ دی - ساعت ۲۰
 
مکان اعزام برادران: درب گیت خوابگاه شهید اشرفی 
مکان اعزام خواهران: درب گیت خوابگاه کوثر