برگزاری تریبون آزاد با موضوع «جامعه و دانشگاه»

یکشنبه, 17 آذر 98


به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو، انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه رازی تربون آزاد با موضوع «جامعه و دانشگاه» را برگزار می نماید.

زمان: سه شنبه ۱۹ آذرماه ۹۸ ساعت ۱۱:۴۰

مکان: دانشکده فنی و مهندسی