به مناسبت فرارسیدن روز دانشجو بسیج دانشجویی دانشگاه «همایش روز دانشجو» را برگزار می نماید.

زمان: شنبه ۹۸/۹/۱۶ ساعت ۱۵

مکان: آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی

سخنران: آقای محسن رضایی (فعال سابق دانشجویی)

همراه با شعرسرایی: آقای علی ابراهیمی (شاعر شعر نو در سطح کشور)