دومین سمینار تجربه صنعتی 
ویژه دانشجویان

با حضور روسای انجمن های خانه صنعت، معدن و تجارت استان

زمان دوشنبه ۱۸ آذر ماه ۹۸ ساعت ۱۰ تا ۱۲
مکان: آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی دانشگاه

 

لیست سخنرانی های سمینار دوم:

1- آقای مهندس گراوندی: رییس انجمن کانی غیرفلزی استان، نایب رییس خانه صنعت معدن و تجارت استان، مدیرعامل شرکت سیمان سامان غرب

2- آقای مهندس خونساری: رییس انجمن  برق و الکترونیک استان، عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان، مدیرعامل شرکت پارس حفاظ

3- آقای مهندس عباسی: رییس انجمن معدن استان، عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان، مدیرعامل شرکت معدن قلعه