برگزاری نشست علمی و فرهنگی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی

یکشنبه, 03 آذر 98


پیرو لغو نشست علمی و فرهنگی با موضوع «دانش و عادات دانشوری» در تاریخ ۲۷ آبان ماه، برنامه مذکور با سخنرانی دکتر سیدحسن اسلامی اردکانی  ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می گردد.
 
زمان: دوشنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ تا ۱۲
مکان: پردیس دانشگاه رازی، دانشکده علوم پایه، سالن شهید دکتر شهریاری
 
همراه با ارئه گواهی جهت محاسبه امتیاز فرهنگی مطابق «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه رازی»