مراسم راهپیمایی در دفاع از اقتدار و امنیت ایران اسلامی

شنبه, 02 آذر 98


مراسم راهپیمایی در دفاع از اقتدار و امنیت ایران اسلامی و انزجار از اقدامات آشوبگرانه، فردا یکشنبه ساعت ۱۰ صبح از چهار راه مدرس  به سمت میدان آزادی برگزار می گردد.
از تمامی اقشار مردم به ویژه جامعه دانشگاهی دعوت به عمل می آید در این راهپیمایی حضور بهم رسانند.
 
مکان و ساعت حرکت اتوبوس های دانشگاه:
۱- سازمان مرکزی ساعت ۹:۲۰ صبح
۲- دانشکده علوم اجتماعی، دامپزشکی و پردیس کشاورزی ساعت ۹:۳۰ صبح