به اطلاع فعالان حوزه نشریات دانشگاه می رساند انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاه رازی در تاریخ ۲۰/ 08/ ۹۹ به صورت الکترونیکی و در سامانه مدیریت نشریات دانشگاهی به آدرس apmsrt.ir برگزار شد. در پایان، اعضای اصلی و علی البدل به شرح ذیل برگزیده شدند:

 اعضای اصلی 
۱. سید محمدحسین عربی (مدیرمسئول نشریه خرداد)
۲. ارسلان ویسی(مدیرمسئول نشریه متالورژ)

 

عضو علی البدل 
فرهاد نصیریان( مدیرمسئول نشریه کرمانشاه آنلاین)