کارگاه آموزشی «عکاسی خبری» برگزار شد. - پلینک

کارگاه آموزشی «عکاسی خبری» برگزار شد.


شنبه, 17 آبان 1399

کارگاه آموزشی «عکاسی خبری» به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی روز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ساعت ۱۴ الی ۱۶ با تدریس عبداله مرادی، مدیر مجموعۀ رسانه ای ملیکان و عکاس خبری به صورت مجازی در سامانۀ  LMS  برگزار شد.