نتایج نهایی انتخابات کانون های فرهنگی دانشگاه رازی اعلام شد. - پلینک

نتایج نهایی انتخابات کانون های فرهنگی دانشگاه رازی اعلام شد.


یکشنبه, 11 آبان 1399

نتایج نهایی انتخابات کانون های فرهنگی دانشگاه رازی که به صورت الکترونیکی در مهر و آبان ماه سال جاری برگزار گردید به شرح ذیل اعلام می شود.