نتیجۀ اولیۀ انتخابات شورای مرکزی کانون امید اجتماعی که در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۰ از ساعت ۸ الی ۱۴ در سامانه جامع امورفرهنگی دانشگاه رازی برگزار شد به شرح ذیل اعلام می شود.

اسامی اعضای شورای مرکزی اصلی:

  1. رویا شریفی
  2. کیمیا زینلی
  3. صدف کرمی
  4. مهتاب سیفی
  5. زهرا محمدی نژاد

 

اسامی اعضای علی البدل:

  1. مهتاب صیدی قمشه
  2. هانیه فتاحیان