معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی، از سلسله جلسات هم اندیشی استادان، نشست «پیامدهای روانشناختی کرونا و محدویت های اجتماعی ناشی از آن» را با سخنرانی دکتر حبیب اله خزایی عضو هیأت علمی و معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، روز دوشنبه ۹۹/۴/۲ ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار نمود.

این نشست با حضور بیش از ۱۶۰ نفر از اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه های استان به صورت مجازی در سامانۀ lms  معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی برگزار شد.