شورای اجرایی مجمع انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه رازی برگزار شد. - پلینک

شورای اجرایی مجمع انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه رازی برگزار شد.


ﺳﻪشنبه, 17 دی 1398

جلسۀ شورای اجرایی مجمع انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه روز چهارشنبه ۹۸/۱۰/۴ در حوزۀ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی برگزار شد و دبیر دبیران این مجمع از سوی اعضای شورای اجرایی انتخاب گردید.   

در این جلسه، دبیران منتخب دانشکده­ ها به بیان نقطه ­نظرات خود دربارۀ وضعیت فعلی انجمن­ های علمی دانشگاه، نقاط ضعف و قوت موجود و ارائه پیشنهادات کاربردی پرداختند.

مشکلات موجود در روند تایید درخواست­ های انجمن­ ها، نیاز به امکانات سخت­ افزاری، ارائه نظرات تخصصی درخصوص سامانه جامع امور فرهنگی و تنظیم تقویم سالیانه انجمن­ های علمی دانشگاه رازی از مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه بود. در ادامه جلسه، مجموعه اقدامات انجام شده در دانشگاه و حوزۀ معاونت فرهنگی و اجتماعی در راستای تقویت هرچه بیشتر انجمن های علمی دانشگاه به اطلاع شورای اجرایی مجمع انجمن­ های علمی دانشگاه رسانده شد. همچنین مقرر گردید جلسات این شورا با حوزۀ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به صورت منظم برگزار گردد.

 

در پایان جلسه، آقای یاسین نوروزی، دانشجوی دکتری رشته زراعت و دبیر انجمن تولید و ژنتیک گیاهی از سوی اعضای شورای اجرایی مجمع انجمن­ های علمی دانشگاه به عنوان دبیر دبیران انجمن­ های علمی دانشگاه رازی انتخاب شد.

 

ترکیب اعضای شورای اجرایی مجمع انجمن­ های علمی دانشگاه رازی به شرح زیر است:

  1. خانم رویا تابعی (دانشجوی دکتری زبان شناسی، دبیر منتخب دانشکده­های ادبیات و علوم انسانی و تربیت بدنی)
  2. خانم فاطمه صادقی راد (دانشجوی کارشناسی حسابداری، دبیر منتخب دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود)
  3. آقای حسام کهزادی (دانشجوی کارشناسی معماری، دبیر منتخب دانشکدۀ فنی­مهندسی)
  4. آقای امید محمدی (دانشجوی کارشناسی مهندسی برق، دبیر منتخب انجمن­های علمی بین رشته­ای)
  5. آقای امیر حسین مصلحی (دانشجوی دکتری حرفه­ای دامپزشکی، دبیر منتخب دانشکدۀ دامپزشکی)
  6. آقای امید ناطقی (دانشجوی کارشناسی ریاضی، دبیر منتخب دانشکده­هلی علوم پایه و شیمی)
  7. آقای امیر حسین منصوری (دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیزاسیون، دبیر منتخب دانشکده کشاورزی سنقر)
  8. آقای یاسین نوروزی (دانشجوی دکتری زراعت، دبیر منتخب دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی)