مرامنامهٔ انجمن فرهنگ و سیاست:

انجمن فرهنگ و سیاست رازی به عنوان یک تشکل دانشجونهاد، مرام و مسلک خود را اقتباس گرفته از آرمان‌های تاریخی ملت ایران که در برهه‌های حساس تاریخی به منصه ظهور رسیده است می‌داند. آرمان‌هایی که در انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب ۵۷ مشاهده کردیم، که مهم‌ترین آنها؛ آزادی، جمهوری‌خواهی، استقلال‌طلبی و پیروی از اسلام رحمانی است.

آزادی: مهم‌ترین خواست ملت ایران طی قرن گذشته مسئلهٔ آزادی و رهایی بشر بوده است. دیدگاه انجمن در این مسئله، بر این نکته تأکید دارد که هیچ انسانی، اذن تحکّم بر انسانی دیگر را نداشته و این خود افراد هستند که حال و سرنوشت خود را می‌سازند و به صورت کلی اعضای انجمن به مخاطره افتادن آزادی‌های فردی و اجتماعی تمامی آحاد ملت ایران را محکوم کرده و برای احقاق این آزادی‌ها از هیچ تلاشی فرو گذار نخواهند کرد.

 جمهوریت: انجمن فرهنگ و سیاست یگانه راه رهایی بشر را در حاکمیت مردم بر مردم می‌داند، لذا بر این اصل تأکید دارد که تعیین سیاست‌های حاکم بر ملّت، در هر سطحی منوط به تأیید اکثریت جامعه است و البته اجرای این سیاست‌ها نباید در تعارض با حقوق اقلیت‌ها باشد. بر همین اساس تمام مواضع انجمن فرهنگ و سیاست در تحکیم جمهوریت مردم قرار می‌گیرد.

اسلامیت: اعتقاد انجمن بر این پایه استوار است که راه تکامل، از مسیر خوانش منطبق بر انسانیت، اسلام می‌گذرد بر همین اساس هر گونه توهین، تهمت، هتک حرمت و هر نکته‌ای که از نگاه اسلام رحمانی نادرست می‌باشد، از نگاه اعضای انجمن نیز نادرست بوده و در هر زمان و مکان این گونه رفتار قبیح می‌باشد.

استقلال: انجمن فرهنگ و سیاست با اذعان به اصل منافع کشورها بر این نکته تاکید دارد که هر گونه امتیازدهی به هر کشوری از جهان را قبیح بوده و در دایره فکری خود تفاوتی بین کشورهای غرب و شرق قائل نمی‌شود و تمام مناسبات بین‌المللی ایران را منوط به منافع کشور می‌داند و در نهایت با محترم شمردن تمامیت ارضی کشور عزیزمان، مسئله‌ای که برای تمام مردم ایران از اهمیت والایی برخوردار می‌باشد را به عنوان یکی از ارکان نظری خود لحاظ کرده و اعضای انجمن در صورت لزوم با کمال میل حاضر به جانبازی برای ایران بزرگ هستند.

برابری‌طلبی و استبدادستیزی: خداوند بخشنده و مهربان انسان‌ها را آزاد و برابر آفریده است از این رو انسان‌ها باید برای رهایی از قید بندگی غیرخدا تلاش و مجاهدت کنند و زیر بار ستم ظالمان و بیدادگران زمان نروند و از یاری ستم‌دیدگان و مظلومان جهان در طول تاریخ و در سراسر گیتی فروگذار نکنند و برای برقراری قسط و عدل و برابری و مساوات برای آحاد بشر تالش کنند.

حفظ کرامت انسانی: خداوند انسان‌ها را اشرف مخلوقات آفرید و از این رو کرامت انسانی بالاترین موهبتی است که به هر فردی اعطا شده است. هر انسان مؤمنی وظیفه دارد برای حفظ کرامت انسانی مبارزه نماید و در برابر ندای «هل من ناصر ینصرنی» خود را مسئول و متعهد بداند. هیچ شخص و نهادی به هیچ بهانه‌ای حق ندارد کرامت انسانی آحاد ملت ایران را خدشه‌دار نماید و هر مسئولی در نظام اسلامی تا آنجایی مشروعیت و مقبولیت دارد، که کرامت انسانی فردفرد ملت ایران را پاس بدارد.

 

تاریخچهٔ انجمن فرهنگ و سیاست

دانشگاه رازی کرمانشاه نیز همانند اکثریت دانشگاه‌های کشور دارای قدیمی‌ترین تشکل دانشجویی یعنی انجمن اسلامی دانشجویان بوده است که در سال‌های متمادی در دانشگاه منشاء اثر بوده است و در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانشگاه نقش بسزایی داشته است.

اما فعالیت این تشکل در دولت نهم دچار مشکلات بزرگی می‌شود، دولتی که از بدو تشکیل یکی از اهدافش تضعیف فعالیت‌های دانشجویی بوده و بر همین اساس در اکثر دانشگاه‌های کشور به دنبال تضعیف یا تعلیق و یا تعطیلی تشکل‌های دانشجونهاد بود. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی نیز از این قاعده مستثنا نبود و متأسفانه از بین اهداف دولت نهم، تعلیقی تشکل برای انجمن رازی رقم خورد. تمام این رفتارهای قهرآمیز در دو دولت احمدی‌نژاد رقم خورد و حوادث سال 88 نیز به مانند یک کاتالیزور به کمک دولت دهم آمده و جلوی پاگرفتن و رفع تعلیق انجمن اسلامی دانشگاه رازی را گرفت. فضا برای نیروهای تمامیت‌خواه بر وفق مراد بود؛ دانشگاهی که اگر به بی صدایی هم می رسید باز هم بر وفق مراد آنها بود، اما آنها به این نیز راضی نبودند و به دنبال آن بودند که نهاد دانشگاه جولانگاه نیروهای شبه نظامی باشد که از دههٔ هفتاد بر دانشگاه تحمیل کردند. به صورت ظاهری نیز همین گونه شد و دانشگاه به صورت کامل در چنبرهٔ نیروهای شبه نظامی و ایدئولوژیک آنها قرار گرفت. اما مگر می‌شود، افکار و عقاید را از بین برد. آنها که به دنبال چنین اهدافی بودند سخت در اشتباه بودند و خود دیدند که در همان سال‌های اختناق نیز جنبش دانشجویی که پیکره‌اش از سرکوب های آن سال ها شرحه شرحه شده بود بار دیگر مرهمی بر زخم‌های خود نهاد و در مقابل اقتدارگرایان ایستاد و در آن سال‌ها صدای خود را به طرق مختلف به گوش سواران بر اریکهٔ قدرت رساند. پس از گذراندن آن روزهای سخت و پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، دانشجویان بار دیگر فضا را برای متشکل شدن خود تاحدی هموار دیدن و بر همین اساس درخواستی جهت رفع تعلیق یا تأسیس دوبارهٔ انجمن اسلامی دانشجویان را در سال 93 به هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشگاه رازی ارسال کردند. تلاشی که در وهلهٔ نخست با موافقت اصولی دانشگاه همراه شد اما پس از طی مراحل قانونی در مرحله‌ای که دانشجویان منتظر اخذ پروانهٔ فعالیت بودند. به ناگاه با پدیده‌های خلاف قانون مواجه شدند و هیئت مذکور به صورت غیرقانونی از اعطای پروانهٔ فعالیت امتناع کرد.

دانشجویان در شرایط جدیدی قرار گرفته بودند. جریانات اقتدارگرا بار دیگر نشان دادند که جلوی متشکل شدن آنها را خواهند گرفت. آنها دنبال آن بودند که دانشجویان ناامید شوند و میدان را برای آنها خالی گذارند. اما در ذهن خود خیال باطلی را می‌پروراندند. جریان دانشجویی هیچ‌گاه ناامید نمی‌شود و در هر شرایطی مسیر فعالیت را برای خود ایجاد می‌کند. همانگونه که این برههٔ زمانی به فعالیت در کانون مطالعات فرهنگی و فیلم و عکس پرداخت و از راه انتشار نشریات صدای خود را در سپهر دانشکاه طنین‌انداز می‌کرد.

در کنار این فعالیت‌ها دانشجویان پیگیر تخلف دانشگاه مبنی بر عدم اعطای مجوز فعالیت انجمن اسلامی نیز بودند و با استفاده از راهکارهای قانونی شکایت خود را به وزارت علوم بردند. اما زمانی که مشاهده کردند اراده‌ای در وزارتخانه نیز نیست و آنها نیز به دنبال فرسایشی کردن امر هستند، تصمیم گرفتند که در سال تحصیلی 95 درخواست جدیدی را به دانشگاه ارائه دهند. بر همین اساس دو گروه از دانشجویانی که پشتوانهٔ فکری و اجتماعی قریبی به یکدیگر داشتند؛ درخواست تأسیس تشکل‌هایی با اسامی انجمن اسلامی دانشجویان آزادی‌خواه و انجمن فرهنگ و سیاست را به دانشگاه تقدیم کردند. باز هم در مرحلهٔ نخست موافقت اصولی با تشکل‌های مذکور انجام شد. اما زمانی که دانشجویان متقاضی دو تشکل تمام مراحل قانونی لازم را انجام دادند. باز هم شاهد تخلف دانشگاه بودیم و به صورت غیرقانونی پروانهٔ فعالیت انجمن اسلامی دانشجویان آزادی‌خواه را صادر نکردند و در نهایت تحت فشار دانشجویان پروانهٔ فعالیت انجمن فرهنگ و سیاست رازی در 27 اسفند سال 95 صادر شد. در این زمان تحول‌خواهان دانشگاه ضمن پیگیری تخلف دانشگاه در عدم صدور مجوز انجمن آزادی‌خواه، با یکدیگر وحدت کرده و تمامی نیروهای آزادی‌خواه و تحول‌خواه در انجمن فرهنگ و سیاست تجمیع شدند و بدین صورت آیین گشایش انجمن فرهنگ و سیاست در تاریخ 11 اردیبهشت سال 96 با حضور پرشور دانشجویان برگزار شد.  اشكان خاني
شورای مرکزی

سيدمحمدحسين عربي
دبیر

كژال يوسفي
شورای مرکزی

سعيد كريمي
شورای مرکزی

سينا ياري
شورای مرکزی

غرفهٔ دانشجویان ورودی در سال 98 در دانشکدهٔ علوم اجتماعی
بیانیهٔ انجمن فرهنگ و سیاست در خصوص حوادث ناگوار آبان 98
طرح بورد انجمن در خصوص حادثهٔ 18 تیر
بیانیهٔ انجمن در اعتراض به صدور احکام سنگین قضایی برای کارگران و دانشجویان
بیانیهٔ انجمن به مناسبت روز دانشجو در سال 98
بیانیهٔ انجمن در محکومیت نقض حقوق اولیهٔ انسانی
تریبون آزاد انجمن با عنوان حقوق دانشجویی و راه‌های اعدهٔ آن