پدرام عشقي نوكوراني
دبیر

پوريا قدم پور
شورای مرکزی

ستاره زارع فرخي
شورای مرکزی

مريم همتي
شورای مرکزی

كيميا بيگيان
شورای مرکزی

مسابقه عکاسی یلدا سال ۹۸ توسط کانون فیلم و عکس رازی برگزار و به ۶ نفر از برندگان مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان پرداخت شد


فیلم و عکس
جمعه , 17 آبان 1398
پدرام عشقي نوكوراني
اکران فیلم سینمایی اشغال های دوست داشتنی
اکران فیلم سینمایی اشغال های دوست داشتنی


فیلم و عکس
شنبه , 03 اسفند 1398
پدرام عشقي نوكوراني
شرکت کانون فیلم و عکس در جشنواره دانشگاهی رویش
شرکت کانون فیلم و عکس در جشنواره دانشگاهس رویش


فیلم و عکس
پنجشنبه , 01 اسفند 1398
پدرام عشقي نوكوراني
شرکت در جلسه هم اندیشی جشنواره کشوری عکس و فیلم امید
شرکت در جلسه هم اندیشی جشنواره کشوری عکس و فیلم امید


فیلم و عکس
یکشنبه , 14 اردیبهشت 1399
پدرام عشقي نوكوراني
تهیه و چاپ محتوای کانون فیلم و عکس
تهیه و چاپ محتوای کانون فیلم و عکس


فیلم و عکس
یکشنبه , 01 دی 1398
پدرام عشقي نوكوراني
مسابقه عکاسی یلدا
مسابقه عکاسی یلدا سال ۹۸ توسط کانون فیلم و عکس برگزار و به ۶ نفر از برگزیدگان مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان به عنوان جایزه پرداخت گردید.