* نام این تشکل《 کانون مطالعات فرهنگی》 می باشد که به اختصار کانون گفته می شود. * اهداف این کانون به شرح زیر می باشد: ۱_ فراهم نمودن زمینه برای تبادل آرا و برخورد افکار میان دانشجویان و دانشگاهیان ۲_ آشنایی با آرا و اندیشه های گوناگون فیلسوفان و اندیشمندان ۳_ مطالعات تاریخی و فرهنگی و شناسایی وجوه مختلف تمدن ایرانی ۴_ پژوهش های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ۵_ بررسی تاریخ معاصر ایران ۶_ گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی * وظایف کانون: ۱_ برگزاری نشست های گفتگو میان اعضا و دانشجویان ۲_ دعوت از صاحب نظران داخل و خارج دانشگاه برای ایراد سخنرانی و گفتو گو با دانشجویان ۳_ برگزاری همایش ها و نمایشگاه های موضوعی در مناسبت های گوناگون ۴_ گسترش کانون از طریق عضوگیری میان دانشجویان ۵_ انتشار نشریه، ویژه نامه و حزوات آموزشی در زمینه مباحث کانون


مريم الهياري
دبیر

فرنوش تامي
شورای مرکزی

اکران فیلم آشغال های دوس داشتنی
برگزاری هفتگی حلقه مطالعاتی با کتاب چرا ملت ها شکست میخورند
برگزاری نشست مطالعاتی با ارائه آقای شیرزادی در حیطه ی کتاب ایرانیان باستان
پوستر حلقه مطالعاتی
پوستر نشست مطالعاتی
نشست مطالعاتی
اکران فیلم
ایجاد کتابخانه
جمع آوری کتاب و ساخت کتابخانه
حلقه مطالعاتی
اکران فیلم
انتظار دانشجویان برای اکران فیلم


مطالعات فرهنگی
چهارشنبه , 20 آذر 1398
مريم الهياري
حلقه مطالعاتی
هر هفته 5شنبه ها صیح


مطالعات فرهنگی
یکشنبه , 12 آبان 1398
مريم الهياري
حلقه مطالعاتی
این برنامه در زمان دو ساعت با موضوع تاریخ ایران باستان با تدریس آقای شیرزادی در روز یکشنبه از ساعت 11 و 30 دقیقه الی 13 و 30 دقیقه در سالن سمعی بصری دانشکده فنی رازی برگزار گردید.


مطالعات فرهنگی
پنجشنبه , 28 آذر 1398
مريم الهياري
حلقه مطالعاتی
این فعالیت با همکاری انجمن فرهنگ و سیاست رازی به صورت هفتگی هر پنجشنبه ساعت 10 صبح الی 12 ظهر در سالن تدبیر دانشکده علوم اجتماعی برگزار می شد اما در چند جلسه به علت برگزاری همایش و نشست در این سالن، حلقه در کلاس یا اتاق انجمن برگزار گردید. تعداد افراد شرکت کننده از 8 تا 15 نفر بصورت هفتگی متغیر بود. همچنین در این برنامه پذیرایی به همراه چای و کیک نیز بود.